Hướng Dẫn Sử Dụng Pen/Ring Trong Muonline
Đối với các chủng tộc dùng sức chiến như DK , Elf và DL , MG , các loại Pen phù hợp để công kích mức độ giảm dần : Gió >> Lửa >> Sét >> Kỹ năng
Còn các chủng tộc sử dụng phép dùng Pen : DW . Sum : Băng >> Nước >> Sét >> Kỹ năng .
Các chủng tộc có thể dùng phép còn có DL và MG , khi đó có thể dùng pen : Băng >> Nước >> Sét >> Kỹ năng .
Còn các loại ring chống đỡ mức độ giảm dần : Đất >> gió >> lửa >> phép thuật >> Băng >> Độc .( Băng và độc chỉ ngang hàng với nhau thôi . Tuy nhiên tùy trường hợp khi PK mới sử dụng các loại ring phú hợp .
Ví dụ : DK với DK , mà xài Pen Gió + 2 ring gió là hay nhất . DK với DW thì DK nên xài Pen Lửa , ring Băng +