do` gom` co:
1 set HHD sum+15 ws 7%
1 set PV MG+15 ws 7%
1 gay TM 2DT + 15 mac op
1 w3 DW ws +9 mac op
1 set ANB + 13 ws
ban nao co nhu cau` xin lien he theo SDT 0974868759
or LH trong Game gap ticuxi chu G GiaiNhan
( gia ca? thoa? thuan)
rat mong duoc su quan tam of anh em
XIN CAM ON